BẢNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH

STT Dịch vụ Giá
1 Khám bệnh 100.000
2 Điện tâm đồ 50.000
3 Siêu âm tim màu 250.000
4 Siêu âm Động mạch cảnh 200.000
5 Siêu âm Động mạch thận 200.000
6 Siêu âm tĩnh mạch chi dưới 300.000
5 Holter điện tâm đồ 24h 500.000
6 Đo huyết áp liên tục 24h (ABPM) 300.000

CÁC GÓI KHÁM & TẦM SOÁT BỆNH

TẦM SOÁT BỆNH TIM MẠCH

 • Khám bệnh và tư vấn
 • Đo điện tâm đồ
 • Siêu âm tim doppler màu
 • Siêu âm động mạch cảnh
 • Lưu trữ bệnh án
đ400.000

KHẢO SÁT NGUY CƠ CAO HUYẾT ÁP

 • Khám bệnh - tư vấn
 • Điện tâm đồ 12 chuyển đạo
 • Siêu âm tim doppler màu
 • Siêu âm động mạch cảnh
 • Đo huyết áp liên tục 24 giờ
 • (ABPM)
 • Lưu trữ bệnh án
đ600.000

RỐI LỌAN NHỊP TIM

 • Khám bệnh - tư vấn
 • Điện tâm đồ 12 chuyển đạo
 • Siêu âm tim doppler màu
 • Điện tâm đồ liên tục 24 giờ
 • (Holter ECG)
 • Lưu trữ bệnh án
đ800.000

MẠCH MÁU NGỌAI BIÊN

 • Khám bệnh - tư vấn
 • Điện tâm đồ 12 chuyển đạo
 • Siêu âm động mạch 2 chi dưới
 • Siêu âm tĩnh mạch 2 chi dưới
 • Lưu trữ bệnh án
đ500.000